Inkulturacja życia konsekrowanego

O życiu konsekrowanym

Tematyczna, content marketingowa, w budowie; bardzo proszę o chwilkę cierpliwości.

Z adhortacji Vita consecrata:

„Także życie konsekrowane, będąc ze swej natury nośnikiem wartości ewangelicznych, tam gdzie jest przeżywane w sposób autentyczny, może wnieść swoisty wkład w dzieło inkulturacji. Jest ono bowiem znakiem pierwszeństwa Boga i Królestwa i dlatego staje się wyzwaniem, które prowadzi do dialogu i może wstrząsnąć świadomością ludzi. Jeśli życie konsekrowane zachowuje właściwą sobie moc profetyczną, staje się wewnątrz danej kultury ewangelicznym zaczynem, zdolnym ją oczyścić i przemienić. Dowodzi tego historia wielu świętych mężczyzn i kobiet, żyjących w różnych okresach, którzy umieli się zanurzyć w życiu swojej epoki, ale nie pogrążali się w nim bez reszty, natomiast ukazywali swoim pokoleniom nowe drogi. Ewangeliczny styl życia może przyczynić się do kształtowania konkretnych i znaczących modeli kulturowych”.

tytuł-link do Twojego artykułu tytuł-link do Twojego artykułu tytuł-link do Twojego artykułu tytuł-link do Twojego artykułu tytuł-link do Twojego artykułu

powrót do strony początkowej