Życie konsekrowane a życie świeckie

Różnice

Umiejętność zauważenia różnic pomiędzy życiem konsekrowanym a życiem świeckim pomaga dookreślić własne powołanie. Jednak najpierw trzeba ustalić wartości początkowe do takiego rozważania. Otóż nie jest powołanie do życia konsekrowanego jakimś życiowym zdeterminowaniem, którego nie sposób odrzucić. Przyswojenie takiej wartości początkowej pozwala następnie spojrzeć w takim razie czym jest życie konsekrowane: w najogólniejszym sensie jest Bożą propozycją kierowaną do konkretnej ludzkiej duszy. Czasem propozycja ta zostaje wypowiedziana przed drugiego człowieka, np. przez duchowego kierownika. Częściej odnajdywana jest jako duchowa intuicja (myśl), która wielokrotnie powraca w czasie przeznaczanym na modlitwę. Bywa też niewyraźna: ktoś zauważa, że naprawdę potrzebuje więcej codziennej modlitwy, więc po jakimś czasie systematycznej codziennej modlitwy różańcowej, czy brewiarzem dla świeckich, albo po kilku miesiącach codziennego uczestnictwa we Mszy świętej przychodzi mu taka myśl do głowy, że może ma powołanie do życia konsekrowanego. Następuje czas na zastanowienie się i na odpowiedź. Można powiedzieć tak lub nie. Jeśli tak, dzieje się coś innego w dalszym życiu, a jeśli nie, dzieje się coś innego, również w dalszych latach życia. Nie ma takiej możliwości, żeby po świadomej i dobrowolnej odpowiedzi na tak poważny, życiowy temat, pozostały na dłużej jakieś niejasności. Jeśli jednak dusza uważa, że doświadcza jakichś niejasności co do słuszności wyboru własnej drogi życiowej, mogło się zdarzyć tylko to: 1. dusza nigdy nie odpowiedziała Panu Bogu, że nie chce przyjąć powołania, 2. dusza otrzymała powołanie w późniejszym wieku, 3. dusza się myli co do tego, że to, czego doświadcza, to znaki powołania. Podsumowując: Różnicą między dobrze rozeznanym powołaniem do życia konsekrowanego a życiem świeckim jest ilość rzeczywistego zapotrzebowania na codzienną modlitwę. Świadoma i dobrowolna odmowa przyjęcia powołania do życia konsekrowanego = powołanie do życia świeckiego. Ależ przecież każdy z nas dysponuje prawem do różnorodności, które na dodatek można różnie rozumieć.

RK

21 marca 2023 r.

powrót do strony początkowej