Ewangelizacja kultury

O życiu konsekrowanym (marketing natywny)

Z adhortacji Vita consecrata:

„Instytuty życia konsekrowanego miały zawsze wielki wpływ na kształtowanie i przekazywanie kultury. Było tak w średniowieczu, gdy klasztory stały się miejscami, w których można było poznać dorobek kutlurowy przeszłości i w których kształtowała się nowa kultura humanistyczna i chrześcijańska. Działo się tak za każdym razem, gdy światło Ewangelii docierało do nowych narodów. Wiele osób krzewiło kulturę, wiele też badało kultury lokalne i występowało w ich obronie. Potrzeba uczestnictwa w krzewieniu kultury, w dialogu między kulturą a wiarą, jest dziś szczególnie mocno odczuwana w Kościele”.

„Osoba konsekrowana, która poddaje się przemieniającemu działaniu Ducha, uczy się poszerzać ciasne horyzonty ludzkich pragnień, a zarazem dostrzegać głębokie wymiary istnienia każdego człowieka i jego historii, sięgając spojrzeniem poza aspekty najbardziej widoczne, ale często drugorzędne. Niezliczone są dziś dziedziny wyzwań wyłaniających się z różnych kultur: dziedziny nowe lub też takie, w których życie konsekrowane jest tradycyjnie obecne; należy utrzymywać z nimi owocne kontakty, przyjmując postawę czujnego krytycyzmu, ale także ufnego zainteresowania wobec tych, którzy doświadczają trudności typowych dla pracy intelektualnej, zwłaszcza wówczas, gdy w obliczu nie znanych dotąd problemów naszej epoki trzeba próbować nowych analiz i nowych syntez”.

powrót do strony początkowej

tytuł-link do Twojego artykułu tytuł-link do Twojego artykułu tytuł-link do Twojego artykułu tytuł-link do Twojego artykułu tytuł-link do Twojego artykułu

Prośba moja do Laetarian i Laetarianek

Miejskie ogrodnictwo dla pszczół to przejaw wysokiej kultury troski o to, co w naturze najlepsze i bardzo pożyteczne. W zakresach tej kultury mogą się spotkać w zasadzie wszyscy ludzie. W czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek poświęcił nasiona kwiatów, które następnie zostały posiane pod Wawelem przy ul. Bernardyńskiej. Sfotografowałam te kwiaty, więc kto ich nie widział na żywo, może sobie odrobinę wyobrazić jakie to było piękne zdarzenie w mieście. Cały sezon 2017 roku można było zobaczyć wielu zachwyconych turystów robiących tej małej przecież łące zdjęcia. Byli wśród nich też pielgrzymi i księża, i zakonnicy, i siostry zakonne. Pamiętajcie, że kultura ogrodnicza niszczy bariery uprzedzeń, pomaga w profilaktyce depresji, koi późną starość. Komu przekazać macie tę zachętę z Waszych Braci i Sióstr? Może Kaneankom, tak właśnie im.

powrót do strony początkowej